voorwaarden

DISCLAIMER/VOORWAARDEN

 

Algemeen

Vitae Valley hanteert een code vanuit verschillende softwarebronnen. Vitae Valley is aangesloten bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) en heeft een functionaris gegevensbescherming (FG) in dienst. Door de webpagina/site te gebruiken stemt u in met de disclaimer.

 

Doelstelling

Deze website is een product van Vitae Valley/Capital Media Services BV (VV). Doelstelling van VV is het bieden van een contactaanjager en het geven van directe inzage in: persoonlijke carrièremogelijkheden, partners met wie het best kan worden samengewerkt, opvallende kwaliteiten, persoonlijke drijfveren. Een CV-i kan als business navigator worden gehanteerd.

 

Privacy

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Indien u van specifieke gegevens in uw CV-i niet wenst dat deze door andere bezoekers worden gezien kunt u deze aanvinken.

VV hanteert de richtlijnen zoals die in de Wet Persoonsregistratie zijn vastgelegd. VV legt van haar abonnees en klanten in het kader van haar dienstverlening gegevens vast. Deze gegevens worden gebruikt ter uitvoering van de overeenkomst en om klanten te informeren over aanbiedingen van relevante vacatures, partnerships, prospects, aanbiedingen van geselecteerde uitgeefpartners. Als u op deze informatie geen prijs stelt, dan kunt u dit schriftelijk doorgeven aan: Capital Media Services/Vitae Valley, tav klantenservices, Staringstraat 11, 6521 AE  Nijmegen.

 

Toestemming

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VV is het de bezoeker/gebruiker van deze site niet toegestaan de producten en/of informatiediensten die op deze site worden aangeboden te verveelvoudigen of openbaar te maken anders dan de door VV geformuleerde doelstelling. Alle inhoudelijke informatie en beeldmateriaal blijven ten allen tijde voorbehouden aan VV.

 

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op deze webpagina/de CV-i is bedoeld voor persoonlijk en voor eigen gebruik. Uit kwalitatief/kleinschalig onderzoek van VV blijkt dat de informatie in de CV-i voor 80% correct is. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de geformuleerde informatie zo volledig en nauwkeurig te laten zijn. VV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (vermeende) schade, voortvloeiend uit bezoek (of uit het niet kunnen verkrijgen van toegang) tot het domein VitaeValley.nl, of uit het afgaan op informatie die wordt verstrekt. Mocht u problemen ondervinden, laat dit ons dan weten door het sturen van een e-mail. Wij zullen dan het probleem zsm verhelpen.

 

Misbruik

(Delen van) de website/CV-i te kopiëren of foutieve informatie te laten registreren waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat dit met het doel gedaan is om uitgever, het bedrijf, VV of personen schade toe te brengen, onder een ander domein online te plaatsen, e-mailadressen of andere contactgegevens van de website af te nemen om hiermee misbruik te plegen, zoals: spam dan wel toepassingen vanuit commercieel/competitie oogpunt waar VV/anderen schade van kunnen ondervinden. Schade die voortvloeit uit misbruik wordt verhaald op de pleger, daarnaast is de pleger een direct opeisbare boete verschuldigd van € 150.000,-. VV heeft het recht veroorzaker, dan wel de persoon die de intentie heeft om misbruik te plegen, in alle gevallen direct en zonder waarschuwing van de site te verwijderen.

Alle gegevens die u stuurt naar VV dienen juist en rechtsgeldig te zijn, en mogen geen inbreuk maken op rechten van anderen/derden.