Wat is tijd?

Het zal je verbazen dat voor je persoonlijkheidsprofiel je geboortetijd gevraagd wordt. Het antwoord zal je mogelijk nog meer verbazen. Dit heeft te maken met een onderzoek naar het wezen van tijd. Tijd, ruimte en materie vormen de drie eenheid op basis waarvan de hele natuurkunde haar bouwwerk heeft opgericht. Zonder deze 3 elementaire begrippen is niets bestaanbaars denkbaar. Alles wordt erdoor gedefinieerd. We kunnen niet verder reduceren dan tot deze termen. Valt een van de drie weg, houd je niets over. Zonder ruimte geen materie en zonder tijd geen verandering of betekenis.

Lastiger dan materie en ruimte leent de tijd zich voor wetenschappelijk onderzoek. Tot nu toe bestaan slechts hypotheses. Er is geen ‘wet van de tijd’ en er bestaat geen experiment, dat de tijd aantoont. De tijd bestaat in onze ervaring: het veranderende moment, waarin het heden overgaat in de toekomst. Maar er is geen repliceerbaar experiment dat laat zien hoe de tijd werkt. En het ‘nu’ is niet te definieren in termen van nanoseconden. In feite is het nu ondeelbaar en non dualistisch. Dus onttrekt zij zich aan wetenschappelijke onderzoekscriteria. Daarmee is echter niet gezegd dat de tijd en het nu niet bestaan. Er zijn alleen andere wegen nodig om meer grip te krijgen op het fenomeen tijd.

Pas als er tijd is kan leven bestaan in de zin van ‘bewustzijn van verandering’. Daarom zit mogelijk achter het fenomeen tijd de essentie van het leven verborgen: dat wat het leven stuurt, het zelfscheppende vermogen van het leven en van het levende heelal. Dat het leven een zelforganiserend of sturend vermogen bezit is wetenschappelijk niet aan te tonen noch te verklaren. Maar alleen dan kan een steeds hoger niveau van organisatie worden bereikt, zoals uit de evolutie blijkt.

‘Als dit universum in zijn miljoenvoudige orde en precisie het resultaat van een blind toeval zou zijn, dan is dat net zo geloofwaardig als wanneer een drukkerij explodeert en alle druklettertjes weer op de grond terecht komen in de voltooide en foutloze vorm van het woordenboek’ (Albert Einstein).

Dit intrinsieke vermogen van het leven veronderstelt niet alleen verandering, maar ook creativiteit in de zin van creatie van iets wat daarvoor nog niet was en niet alleen ontstaat door het anders ordenen van het bestaande. Er van uitgaande dat de tijd hier iets mee te maken heeft, werpt de hypothese op dat de tijd geen neutrale constante is. Maar dat de mogelijke veranderingen in haar besloten liggen. Onderzoek heeft de relatie tussen tijd en haar scheppingskracht inmiddels zichtbaar gemaakt. De resultaten hiervan zijn in de persoonlijkheidsprofielen van Vitae Valley verwerkt. Tegelijk help je als aanvrager van je profiel mee aan het verfijnen van de bevindingen en het versterken van de bewijslast. Daarom is het van belang je geboortegegevens zo nauwkeurig mogelijk aan te geven.

Harry Mulish verwoordde het zo: ‘De tijd houdt de opdracht in van de zelfverwerkelijking om je eigen frequentie, ritme en regelmaat en orde te vinden met de tijd’.